GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Dutugamunupura Mr.K.H.Ruwan Kumara +94 718988838
Jayagama Mrs.W.A.Ayomi Sheshika +94 786948972
Beralihela Mr.G.C.K.umara +94 772299375 
Parakramapura Mrs. G.A.Udeshika Samanmali +94 723941170
Saddatissapura Mrs. G.Rasika Prasadini +94 719350177

Saddatissapura

New Town

Mr. R.L.U.Kumara +94 719288329
Saliyapura Mr. R.P.Chamal Pathirana +94 713261286
Weligaththa Mr. W.H.G.A.Kumara +94 718342700
Rabukwewa Mr.G.A.Janaka +94 712509503
Kirthipura Mrs.K.G.T.Dvipika +94 719643455
Angunukolawewa Mrs.K.Pushpa Kanthi +94 768102782
Weheragala Mr.G.G.Nishantha +94 715533689
Maha Aluthgamara Mr.K.P.J.Sanjeewa +94 715883322
Maththala Mr. S.R.Wimalisiri +94 716993886
Pahala Maththala Mr. S.G.A.P.I.Kumara +94 710629446
Weerawilara Mr. Roshan Aminda +94 763812749
Padawgama Mrs.G.P.Nilmini +94 7
Punchiappujadura Mr.W.B.P.Kumara +94 779615879
Dewramwehera Mr.H.G.R.Weerasinha +94 717685905
Bogahawewa Mr.D.D.Dinesh Eranda +94 786948972
Ranawaranawa Mr.J.P.Ruwan Pushpathilaka +94 771393031

Lunugamwehera

New Town

Mrs.W.C.A.Udeni +94 719873683
Seenimunna Mrs.K.H.D.Priyadarshani +94 715883322
Kandagasmankada Mrs.K.G.Maithree Kanthi +94 718260859
Mahanagapura Mrs.K.R.C.Priyadarshani +94 713617719
Muwanwewa Mrs.A.Jayanthi Mallika +94 71869049
Iththanwekada Mrs.B.D.L.Senewirathna +94 718679790
Abayapura Mrs.M.L.N.Sanjeewani +94 715554614
Mihidupura Mr.G.A.Janaka +94 712509503
Sinhapura Mrs. H.A.W.N.Lakmini +94 714621056
Senapura Mrs. G.P.Rasika Wasanthi +94 711960285

Weerawila

New Town

Mr.Roshan Aminda +94 776109319
Ranasiripura Mrs. N.D.Kavirathna +94 777473058
Samanpura Mrs. S.P.Daina Rivonsi +94 715122682
Karabawewa Mr.H.M.M.G.Yasarathna Banda +94 718398520

Agbopura

  Mrs.M.G.Chandima +94 717962526

News & Events

Scroll To Top